top of page

שובר מתנה

‏135 ₪

את השוברים ניתן לממש בהרשמה לשיעורים או ברכישת כרטיסיות
בחרו בסכום אותו אתם מעוניינים להעניק כמתנה ומלאו את פרטי מקבל המתנה
לבסוף, בחרו מתי תרצו שהשובר יישלח אל מקבל המתנה והוסיפו הודעה אישית.
...
את השוברים ניתן לממש בהרשמה לשיעורים או ברכישת כרטיסיות בחרו בסכום אותו אתם מעוניינים להעניק כמתנה ומלאו את פרטי מקבל המתנה לבסוף, בחרו מתי תרצו שהשובר יישלח אל מקבל המתנה והוסיפו הודעה אישית.

‏135 ₪
‏270 ₪
‏600 ₪
‏1,000 ₪
‏1,900 ₪
סכום אחר
bottom of page